OSAKA HORIE BOYS SCHEDULE

SCHEDULE

2021年間スケジュール

(但しコロナ禍の為スケジュールは変更あり)

     中学部        小学部

1月   初詣(必勝祈願)      初詣(必勝祈願)

 

 

2月   春季強化合宿

    大阪南支部春季大会予選    大阪南支部春季予選大会予選 

              

 

            

3月   春季全国大会(東京)     八尾大会

              春季全国大会(東京)  

 

4月   泉州大会(レギュラー)    泉州大会(レギュラー、ジュニア) 

                                                                                                 大阪南さくら大会(レギュラー)

5月   BBQ新入部員歓迎会      BBQ新入部員歓迎会

    津山大会 (レギュラー)                      全泉州大会(レギュラー、ジュニア、キッズ)      

    関西さわやか大会(1年)    

    

 

6月   浜寺大会(レギュラー)    浜寺大会 

    夏季強化合宿       夏季強化合宿

    大阪南支部夏季選手権予選    大阪南支部夏季選手権予選

 

7月   KTふみづき大会(レギュラー、ジュニア)   

    豊中大会(1年)    

    紀州興起大会(レギュラー)

    

 

8月   全国選手権大会      全国選手権大会 

    大阪北大会(レギュラー)    東大阪大会(レギュラー)

    北河内大会(レギュラー)    大阪北大会(レギュラー)

              関西キッズ大会

 

 

 

9月   明石大会(新チームレギュラー)

    秋季強化合宿       秋季強化合宿

    大阪南支部関西秋季予選           大阪南支部関西秋季予選

 

 

10月   阪南大会(1年) 

    関西秋季大会(淡路島)    関西秋季大会(淡路島)

              

              

11月            高石大会(レギュラー、ジュニア、キッズ)

              ジュニア交流戦

              大阪南支部リーグ戦 

 

12月   餅つき大会       餅つき大会

 

 

 

 

 

※ ローカル大会等予定変更等有り

※ 天災等の中止有り